Генералова радња- Пријатељство

уторак, 29. мај 2012.

Проширивање садржаја књиге ‘’Историја пријатељства’’’, Барбаре Кејн

 

Облици проширивања садржаја књиге Историја пријатељства,Б.Кејн

Сажеци

               I Поглавље: Класични идеали пријатељства

Приредили : Дирк Бацли и Ник Елиопулос

Грчки филозофи су сматрали да је пријатељство достојна тема филозофског разматрања. Реч ''филија'' ми преводимо као пријатељство, али је она за Грке обухватала много више. Овим појмом су дефинисане и везе са члановима породице и са познаницима. Аристотел са ''филијом'' често повезује и појам врлина. Постојао је принцип по коме је пријатељима требало чинити добро, а непријатељима зло. Велики број филозофа је расправљао и покушавао да дефинише пријатељство, а најзначајнији од свих њих био је Аристотел.

Врсте филија

Аристотел је под ''филијом'' подразумевао и гостољубивост. Гостољубивост се још називаја и ксенија. Само су Грци користили овај термин јер га нико други није разумео.Заснивао се на добром односу између госта и домаћина.Поред гостопримства они су размењивали и дарове. Непоштовање правила овог односа доводио је до катастрофе. За филије су се сматрали и сарадници, сапутници, као и ратни другови мада би њих пре могли назвати познаницима. Оваква пријатељства су се заснивала на обостраној користи. Сматрали су да пријатељима треба помагати јер је то сматрано чином пријатељства. У категорију пријатеља су се убрајали и родитељи. То је једна од разлика између тадашњег и савременог пријатељства Чак и тада, у 4. и 5. веку п.н.е., неки људи су ово сматрали непожељним. У то време пријатељство је било веома битно и за политичке односе. Политиком су се бавили људи који су имали довољан број присталица тј. пријатеља. Та група је чинила хетерију. У сваком тренутку су пружали подршку свом пријатељу. Ова врста пријатељства је имала значајну улогу у животу богатих грађана јер су они учествовали у политичком животу. Људи попут Клистена су на власт покушавали да дођу уз подршку народа.

Иако су под термином филија обухватали мноштво односа, Грци су успевали да праве разлику између врста филија. Водили су се по принципу да пријатељима треба помагати, а непријатељима наудити. Пријатељство је сматрано за однос у коме су корист имала оба пријатеља.

Филозофски идеали пријатељства у класичном периоду :

Платон, Сократ и Аристотел су три грчка филозофа која су извршила огроман утицај на историју пријатељства, али је њихов значај дошао касније. Они су имали различита гледишта на тему пријатељства. О Сократу највише можемо сазнати путем сократовских дијалога тј. како су га други филозофи представљали. Платонов допринос историји пријатељства можемо видети у неким његовим делима( ''Држава'', ''Закони'', ''Гозба'', ''Федра''). Аристотелово гледиште о пријатељству потиче из његових рукописа која је приредио Андроник са Родоса. Мада, распрострањеност текстова ових филозофа за време њиховог живота и неколико векова после њихове смрти је мала.

Сократова самодовољност :

У сократовским дијалозима постоје две идеје о пријатељству. Једна се заснива на користи, а друга на моралној исправности. Сократ истиче да су само добри људи пријатељи. Он као најважнију особину код људи истиче мудрост и сматра да би заједнички циљ пријатељства требао да буде трагање за мудрошћу. Сократ се не слаже са тим да ''непријатељима треба чинити зло''.

Платонова политика,ерос и филија :

Платон као облике пријатељства истиче политичка и ерос. Код политичког пријатељства он се слаже са тим да је пружање и примање услуга важно за филију, али истиче да је истинско пријатељство једино могуће између једнаких људи тј. једнаких сталежа. Платон још истиче да је за пријатељство јако битна врлина скромности коју морају имати оба пријатеља. Истинска пријатељства захтевају сличност у умерености. Платон говори о вези између филије и еротске љубави истичући да је ово највиши могући облик еротске љубави. Напомиње да доживљај лепоте стимулише поновни раст крила душе и да је то, уствари, ерос.

Аристотел :

Аристотел говори о пријатељству као о највишој вредности, истичући да нико не би одабрао да живи без пријатеља чак и када би имао сва добра овог света. Направио је поделу пријатељстава на она која се заснивају на користољубљу, на пријатности и на доброти. Говори да су пријатељства заснована на врлини ''неразорива и трајна'' и да представљају интимну и емотивну везу. То следи из тога да су пријатељства заснована на уживању и користи само привремена јер су то само привремене одлике односа.

Грчка филија у хеленистичком периоду :

Филозофски идеали и реалност

После пада Александровог царства долази до спајања грчке културе и знања унутар Римског царства. То ће утицати на политичке облике пријатељства као и на све теорије о пријатељству.

Практиковање пријатељства у хеленистичком периоду :

У хеленистичком периоду долази до мале промене о схватању пријатељства у политичкој сфери. Појам ''пријатељство'' се често помињао у документима између Грка и Римљана и термин ''пријатељство'' се још могао тумачити као савез. Јављају се и јаче везе у пријатељствима између крвних сродника. Из великог броја докумената сазнајемо да су постојала и мушко- женска пријатељства.

Филозофски идеали пријатељства :

 Циници и стоици замичљају заједницу свих рационалних бића и стварају термин космополитес. Платон и Аристотел сматрају да се филозофијом може бавити мали број људи док  Епикур говори да филозофија може бити од користи сваком човеку. У овом периоду долази до одређених промена идеала пријатељства који су ограничени за разлику од оних у класичном периоду.

Стоици :

Стоици су филозофи из стоичке школе филозофије. Име су добили по месту окупљања stoe – шарени трем. Они прихватају то да је морална врлина неопходна за блаженство. Тврдили су да су права пријатељства могућа само између стоичких мудраца лишених емоција. Њихови идеали пријатељства се не заснивају ни на једној људској потреби. Срж пријатељства треба да чини хомонеја тј. посвећеност циљу.

Епикурејци и други хедонисти :

Епикуреизам је била друга најзначајнија филозофска школа. Њен оснивач је Епикур и он оснива ''Врт'' – заједницу сродних душа. У Врту се истичу идеали о пријатељству између мушкараца и жена. Средиште њихове филозофије био је хедонизам – тврдња да је уживање једино добро. Епикур тврди да је најважнији однос између филозофије и пријатељства,усвајање филозофске истине која захтева истинит говор, а то је услов за пријатељство.

Киренска школа је кратко трајала. За њих је задовољство процес током ког добијамо оно што желимо.

Плутарх о пријатељству :

 Плутарх нам износи своје ставове о пријатељству који су мало допуњени за разлику од ставова претходних филозофа. Утицај Плутархових ставова о пријатељству захтева пажљиво проучавање. Говори нам да се у правом пријатељству трага за трима стварима: за врлином, интимношћу и корисношћу. Он врлину назива најважнијим делом правог пријатељства. Услуге које нам пријатељи пружају морају се узвратити јер такви чинови чувају пријатељство. Сматра да су пријатељства међу члановима породице примарна и природна.

Питагорејци и неоплатонистичко пријатељство :

Питагорејци су били Питагора и његова заједница пријатеља који су имали своје ставове о пријатељству. Они су пријатељство истицали као везу пријатељских бројева. Било је потребно одређено математичко знање да би се ово разумело. Мудрости питагорејаца кодиране су у виду симбола. Пријатељство се заснивало на чланству у групи. Питагорејска традиција пријатељства представља идеал односа који ће у будућности извршити значајан утицај на свет.

Закључак :

Грчки филозофи оставили су мноштво идеала пријатељства. Говоре нам о томе каква би пријатељства требала да буду, на чему се заснивају и ко може остварити истинско пријатељство. Филозофи различитих времена су различито тумачили пријатељство и такав концепт пријатељства су подржавали људи тог времена.

                     II Поглавље: Цицерон о пријатељству

Приредио : Констант Џ. Мјуз

Цицерон је дефинисао пријатељство као наклоност према некоме кога волите, коју вам та особа узвраћа истом мером. Прихвата Аристотелово тумачење пријатељства. Истиче то да нису сви добри људи и пријатељи јер пријатељи нису слични само по врлини већ и по карактеру. Цицерон је оставио велики број писама која су била упућена његовим пријатељима. Он је критиковао политичка пријатељства у којима су врлина, искреност и истина потиснуте личним интересом. Тврди да пријатељство и доброта морају ићи заједно. Цицерон је генерацијама студената оставио идеал пријатељства који никада није било лако остварити, а служио је као циљ према коме треба тежити.

III Поглавље: Латински Запад

Приредили : Констант Џ. Мјуз и Невил Кјараволи

Латински писци присвајају грчке ставове о идеалу пријазељства. Међутим, долази до одређених промена о схватању пријатељства. Мушко-женска пријатељства су се одржавала само у уским круговима. Ова пријатељства нису била честа јер су жене сматране објектима љубави,а не једнаким партнерима у вези. Пријатељство у манастирској средини проучио је Брајан Мегвајер.

Извори за разматрање историје пријатељства на латинском Западу :

Главни извори преко којих сазнајемо шта је пријатељство престављало људима током историје су била писма и Цицеронова дела( ''О пријатељству''). Најважнији сведок о пријатељству током историје су писма. Вештина писања писама доживела је успон у време Каролинга. Од давнина писма су кориштена за одржавање пријатељских веза. У 12. веку су о пријатељству написана два важна рада.

Љубав и пријатељство у римском свету :

За време владавине Августа долази до процвата поезије о односу мушкараца и жена. Мушкарци и жене једни другима пишу љубавна писма и стихове. Овидије је под појмом ''амор'' подразумевао сексуално завођење. У римском свету пријатељства су само могла бити између припадника истог пола.

Хришћанска револуција :

Хришћанство је одувек пружало другачији скуп идеала од оних који су били у политичким структурама. Из писма светог Павла сазнајемо идеал агапе, што се преводи да несебична љубав не зависи од сталежа. Још се користе и појмови дилектио и каритас што је идеал који се сматра вишим и универзалнијим од амицитије. Хришћани почињу да мењају класичне идеале пријатељства у оквиру нове религије. Из Августиновог дела сазнајемо да су нека пријатељства пролазна у поређењу са правом љубави према Богу.

Рани средњи век :

Идеал пријатељства засењује вредност манастирског живота. Монаси су живели по правилу светог Бенедикта и по њему није смело да буде посебних пријатељстава.

Поновно појављивање личног пријтељства у дванаестом веку :

Почетком 12. века долази до измене идеала амицитије, појављују се лична пријатељства. Највише података из овог времена нам оставља опат Бодри, који је размењивао писма се великим бројем особа. Модел по коме се он водио била су Овидијева писма. Већина писама која је Бодри написао су говорила о љубави, али не сва. Најпознатија читатељка Бодријевих стихова била је Елоиза. Она је имала љубавну везу са Пјером Абеларом, својим наставником, који ће описати њихов однос и пријатељство у коме су уживали. Абелар нам представља напетост која је била све израженија у 12.веку између мушких идеала пријатељства. У књижевности из манастирског окружења увиђамо да се на лична пријатељства гледало са неком несигурношћу, сумњом.

Пријатељство у тринаестом веку :

У 13. веку долази до супротстављања мишљења Цицерону по питању идеала пријатељства. Албертано саставља књигу савета за свог сина која је посвећена односима са суседима. Он истиче да је љубав основа пријатељства и да постоје четири главне активности међу пријатељима: оданост, заједнички оброци, разговори и заједничке услуге. Он на почетку свог дела истиче да пријатељство почива на размени услуга. Бонкомпањо да Сиња у свом раду говори о 26 типова пријатељства. Од тога је 22 типа лажних пријатеља, а правих само 4. Правих пријатеља има мало и они су ретки. Говори нам о томе да је разум коначни судија између ''небеског'' и ''земаљског'' пријатељства.

Пријатељство у приручницима за писање писама :

Писма која су писали де Блоа и Бонкомпањо служила су као модел са склапање нових друштвених веза. Упутство за писање писама су саставили професионални писци попут Море, дела Виње, Блоа и Бонкомпања. Збирке писама које се чувају од давнина често нам омогућавају да увидимо какве су људи имали дилеме по питању пријатељства. Људи су најчешће путем писама тражили услуге од особа које могу да им помогну. Поздрав је имао главни значај у писму да би прималац услишио молбу.

Језик пријатељства :

Пријатељство се дефинише као ''веза'' или ''повезаност''. Пријатељство такође представља блиску и снажну везу али писци наговештавају да се та веза стицајем околности могла прекинути. Појмови који се још повезују са пријатељством су савез и уговор. Појединац је од пријатеља могао да очекује услугу и љубазност, као и корист. Постоји веза између пријатељства и феудализма.

Пријатељство међу неједнакима :

Средњовековна европа је била спремна да прихвати идеју пријатељства међу неједнакима. Брунето Латини о оваквим пријатељствима говори као о обострано корисним. Данте се такође залаже за друштвено изједначавање. Пријатељство је било помешано са феудалним односима. Ткз. ''неједнака пријатељства'' су била могућа али су захтеви друштвених односа одређивали како ће се то пријатељство приказивати у јавности.

Поновно откриће Аристотела :

Крајем 12. века Бургундио из Пизе преводи на латински Аристотелово дело због чега је још виче био доведен у питање Цицеронов став о пријатељству. Најистакнутији заступник Аристотела је био Тома Аквински. Он истиче да је у сваком пријатељству основна врлина и да постоје мушко-женска пријатељства.

Пријатељство у књижевности на народном језику :

Брунето Латини је рашчланио класични идеал пријатељства у народном контексту. Латини је био заинтересован за етичка питања као и Аристотел и Цицерон. Међу књижевницима главна тема расправе није пријатељство већ љубав. Пријатељство међу једнакима добија привилегован статус. У витешкој књижевности пријатељство је приказано као мушка веза.

Закључак :


Појам пријатељства је у различитм временима различито схватан. Оно што је одолевало времену био је Цицеронов идеал пријатељства. Тај идеал је прилагођен хришћанским вредностима и ту пријатељство није имало политичку улогу већ је служило као припрема за вечност у оквиру цркве. Преовладавала су мушка пријатељства. 1345. Петрарка открива рукопис који је садржао неколико стотина писама од Цицерона.  Главни језик је био латински и вредност пријатељства је вековима величана на њему.

      IV Поглавље : Ренесансна пријатељства :   Традиционалне истине,нова и другачија мишљења

Приредили : Керолин Џејмс и Бил Кент

Две слике ренесансног пријатељства :

Овај поднаслов враћа нас у 15. век,тачније у Италију и Енглеску где се сусрећемо са две слике,енглеском која је документарна и италијанском која је визуелна.Енглеска слика базирана је на писмима Вилијама Вустера,а италијанска на Понтормовим портретима.Оно што спаја ове две слике јесте Цицероново дело „О пријатељству“.

Нови докази,различити контексти и питање дефиниције :

Ово је период од 1300 до 1600.године и он се одликује великим бројем доказа о пријатељству,а то су били пре свега бројни приватни дневници,као и великим бројем расправа у којима су првенствено ућествовали мушкарци.Овај период и захвата болест куге,тако да је велика стопа смртности допринела губитку пријатеља,па се и сам Петрарка пита како стећи пријатеља кад људска раса изумире.Оно што је карактеристично јесте да се реч пријатељ изједначава са речју муж и родбина и да се доста пријатељстава успотавља због профита,што је закључио и сам Аристотел,па је разликовао пријатељство засновано на добробити,користи и задовољству(„Књига богатства“Брунето Латини).Оно што је још битно јесте то да долази до стварања политичких пактова који се заснивају на пријатељству и који прихватају његов језик.

Световна нит пријатељстава у градовима и постфеудалним друштвима :

У периоду од 1472 до 1500.године највише је иштампано приручника за писање писама и превођена су Латинијева писма,тако да су „теми“ пријатељства приступ имали и обични људи.У овом периоду пријатељство је сматрано каменом темељцем на коме почивају градови и да без њега они не могу постојати.Сматра се да је „пријатељ на муци“свакако најпожељнији пријатељ од свих.Долази до склапања савеза између земљопоседнике,тј. склапања пријатељстава која су личнија и равноправнија од свих друштвених и политичких веза тог времена.Свеприсутно је било то да су људи трагали за добрим покровитељем,али како је време одмицало они све више почињу да трагају за пријатељем.

Хуманистички култ пријатељства после Петрарке :

У овом поглављу први пут сусрећемо се са оспоравањем Цицерона и Аристотела,тј.писаца који тврде да анм они ни у једном тренутку нису понудили дефиницију пријатељства која се уклапа у стварне начине понашања и навике људи(Адовардо Алберти).Људи у овом периоду поред писања писама,својим пријатељима у знак пријатељства шаљу своје портрете,или медаљоне који им на неки начин олакшавају живот у тренуцима када је он тежак.

V Поглавље : Од хришћанског пријатељства до световне осећајности: поновно успостављање вредносног система у доба просветитељства

Приредио : Дејвид Гариоч

Промене у хришћанским концептима доброчинства и пријатељства

У овом делу сусрећемо се са мешањем класичних и хришћанских идеја,као и са хришћанском традицијом која је наглашавала духовно пријатељство и која је сматрала да је пријатељство љубав која се јавља између две индивидуе и која је усмерена Богу,док су све остале врсте биле само чинови пљачке.У овом делу сусрећемо се и са две речи које су биле у супротности,а то су каритас и амицитија.Односно главна разлика између ове две речи јесте емоција коју оне означавају.Каритас јесте милосрђе,које су људи били обавезни да пруше читавом људском роду,док је амицитја означавала снажну блискост између две особе,али чији је саставно део био Бог.

С друге стране прихватање ренесансног пријатељства :

Овде се сусрећемо са успостављањем пријатељских односа између људи различитих друштвених сталежа.То је пре свега однос покровитеља и жтићеника,где покровитељи своје штићенике сматрају пријатељима,а у писмима их називају „створењима“.Посебан однос био је према робовима.Једно мишљење било је то да они могу бити „покорни пријатељи“(Сенека),а друго да су они само „непријатељ у домаћинству“(Петрарка) и ништа више.

Разговори мушкараца и жена :

Досада су расправе о пријатељству водили углавном мушкарци,а пред крај 15 века у расправе почињу да се упуштају и жене и да износе своје ставове и мишљења.Велики проблем била је неједнакост међу половима,тј. мушкарци су сматрани супериорнијим од жена,а то је један од разлога зашто мушко женска пријатељства ишчезавају.Други разлог јесте тај што жене врло често нису умеле да разликују љубав и пријатељство,па су тако са својим пријатељима ступале у блискије и интимније односе,тако да су односи међу различитим половима приказивани у врло песимистичном светлу што се може видети у књизи „Хептамерон“.Питање којим су људи овог времена били окупирани било је то како препознати правог пријатеља,а како само нечије ласкање.

Ренесансно пријатељство у кризи :

У овом делу можемо видети како се све већи број списатељица укључује у расправе о пријатељству,а то су првенствено расправе о мушко женским односима.Такође,можемо видети да су стабилнија и јача пријатељства почивала у мањим градовима,што није случај са већим.

Идеално пријатељство : филозофска гледишта и морални савети :

У 17 и 18 веку пријатељство можемо поделити на неколико различитих врста:-пријатељство засновано на личном интересу,на обостраном задовољству и на узајамној бриги и поштовању.У овом делу сусрећемо се са две различите тачке гледишта на пријатељство.Док једни сматрају да је то најчвршћа веза на свету,други сматрају да је потреба за пријатељем одлика људске слабости.Овде сусрећемо и са мишљењем да се пријатељство темељи на разуму,те је оно зато сфера мушкараца,да се мушко женска пријатељства одликују специфичним односима,да само правични људи могу бити пријатељи да савршено пријатељство почива на происности и отворености.

Примери књижевности :

У 18 веку главна тема књижевних дела,тачније романа постаје управо пријатељство.Роман има улогу да људима прикаже ситуације са којима се они не сусрећу сваки дан.У романима су испитаване границе између љубави и пријатељства и правих и лажних пријатеља као што је то случај у роману Саре Филдинг „Авантуре Дејвида Симпла“.Тако су нам кроз романе дати разни видови пријатељства,нпр.пријатељски однос оца и сина у роману Жермене де Стал „Корина“,затим однос запосленог и послодавца у роману Мадам Рикобони „Прича о госпођи Џени“ и пријатељство међу женама у роману Елајзе Хејвуд „Изненађење“.У романима можемо наћи и то да су писци правим пријатељима сматрали људе који у свом срцу носе нашу част и добробит,дају нам савете,моралну подршку и материјалну помоћ онда када нам је потребна.

Свакодневна употреба :

Што се употребе речи пријатељ тиче,видимо да се њена употреба доста разликовала у свакодневном животу,од оне у књижевном делима.Један од примера јесте тај да у свакодневном пријатељству постоје материјални интереси,што није био случај у књижевним делима.Други пример је тај да су се у свакодневном животу спријатељавају људи различитих сталежа и година,што у књижевним делима и филозофским расправама опет није био случај.Што се Енглеске и Француске тиче и ту су постојале одређене разлике,а главна је била та да су Французи већ “ами” ретко користили за рођаке,што није случај са Енглезима.

Примена значења и употребе пријатељства :

Оно што одликује пријатељство од средине XVIII века јесте сентименталност пријатељства,коју затичемо у писмима,али и у књижевним делима.Описи љубави према пријатељу били су изразито сентиментални,да ми када читамо та писма,помислимо да је то нека друга врста љубави а не пријатељска.Оно што је интересантно јесте то,да се у ово време пријатељство заснива на сопственој симпатији,што није био случај у претходном веку,где су нпр. људи са рођацима морали бити у пријатељским односима.Такође,у предходном вековима жене су сматране крхким бићима,па је пријатељство сматрано сфером мушкараца,сада се и то мења.Заправо,женски односи постају узор у свакодневном животу и књижевности.Најраспрострањенији облик пријатељства у ово време јесте зидарско пријатељство,па многе ложе које су некада имена добијала по свецима,сада носе име,као што је нпр.” Прави пријатељ”.

VI Поглавље : Оловке у руке,жене и писање о пријатељству

Приредила : Барбара Кејн

У овом периоду, Остинова је приказала промене које су се дешавале у следећа два века, у окиру којих су породица и пријатељи различите теме живота. Остинова се бавила проблематиком када су у питању пријатељства међу особама различитог друштвеног статуса и различитог годишта. Она сматра да пријатељство међу женама које су из различитих слојева друштва није могуће, јер из таквог пријатељства нико не може да извуче корист. Истражује пријатељство међу једнакима. Брак сматра као велику препреку на путу једне жене. У овом периоду постојала је веома јака веза у сестринским односима.

VII Поглавље : Друштвени сталеж,пол и пријатељство,тај дуги 19. век

Приредили : Марк Броди и Барбара Кејн

У овом периоду и даље се осврће на разлику међу половима, издвајање породице, књижевност... Овај период се одликује блиским односима међу браћом и сестрама који су се одликовали животним дружењем. Сестрински односи имају посебну вредност, али такође се не занемарују братски односи. Тим односима су се бавиле енглеске списатељице. Реч ''пријатељ'' има посебно значење за неког са ким имамо блиски однос, као на особе на које се можемо ослонити у невољи. Да би се јачина пријатељства

исказала, користио се језик породице. У овом периоду појављују се кафеи, који су били веома популара места за дружење. Мушкарци, са краја 18. века, постају чланови научних и уметничких клубова, разних политичких удружења и разних клубова, док жене почињу да заузимају велике улоге у елитном животу. У веома уску везу долазе пријатељство и политика. Поставља се питање о пријатељству међу различитим расама.

Седамдесетих година, 19. века, у часописима, у дневним новинама се воде расправе о добрим странама мушких пријатељстава, у супротности на женска пријатељства. Енглеске списатељице кажу да женска пријатељства могу бити и опасна, осим ако она не представљају припрему за брак. Најистакнутује дело из периода 19. века, које се бавило темом пријатељства је ''Principia Ethica'' Џ.Е. Мура, које је објављено 1903. године. Развој пријатељства у овом периоду пратимо уз помоћ богатства приватних белешки нађених у архивима и библиотекама. На основу њих можемо видети какав је утицај имало пријатељство у то време.

Пријатељство у књижевности и књижевним круговима :

Жене имају кључну улогу у развоју нових врста пријатељства. Бављење жена пријатељством одвијало се упоредо са новим врстама односа и заједница жена у стварном животу. Посебан вид пријатељства су чиниле старија и млађа жена. Велики број примера женског пријатељства у Британији нису се односиле и на остале европске земље у којима су женска пријатељства била много мање заступљена (Русија, Немачка, Француска, па чак и Америка). У енглеској књижевности је био заступљен велики број мушких пријатељстава (Александар Дима''Три мускетара''). Неко ко себе сматра господином, могао је да буде пријатељ само са припадницима из сопственог друштвеног сталежа, док је пријатељство међу људима различитих слојева и раса у овом свету не замисливо. Хјуз даје приказ стварања пријатељства у државним школама у којима није било места за оне који немају пријатеље, а уколико их имају најчешће су то они пријатељи који ће их пратити кроз цео живот.Најпознатије дело, написано је у 19. веку и то је Тенисова песма ''In memоriam''. Почињу да се воде и бројне расправе у књижевности на тему хетеросексуалних пријатељстава. Бронтеова брани став да је пријатељство између људи различите боје коже немогуће. Енглеска проза подржава став да је пријатељство између људи који нису исте религије, неоствариво. У периодици, која је била намењена радничкој и средњој класи, појављују се приче чије су теме биле углавном љубав и величање породичних односа и оне у себи увек носе неку поуку. У литератури, коју је читала виша класа, појављују се књиге везане за повезаност људи са животињама које тада убрзо добијају статус пријатеља. У јефтиним љубавним романима, често се појавњује повезаност између особа различитог друштвеног сталежа као што је пример блискости односа између слушкиње и господарице.

Љубав,обред и свет пријатељства :

Огроман значај пријатељства у Америци показује чињеница да су се жене једна другој обраћале за подршку у свим важним тренуцима у животу, нарочито када је венчање у питању, рађање детета, болест и жалост. Жене си једна другој давале емотивну подршку у тешким тренуцима, што мушкараци нису били у стању да учине. Крајем 19. века уводи се термин ''лезбејска љубав'', а то у људима буди извесну дозу  забринутости, јер они сматрају да овакав вид ''љубави'' и истполних веза могу бити само ''патолошке'' и ''морбидне''. Код мушкараца, оваква пријатељства су била заступљена у доба адолесценције, али би она бивала прекинута када би ступили у брак. Блиски пријатељи би у већини случајева постајали делови породица. Масонске ложе: За њене чланове, пријатељство је подразумевало тежњу за вишим циљевима и осећање ''братсва са целим човечанством''. Покренута су питања у вези са брачним пријатељствима где су наглашавани значај љубави, узајамног поверења и поштовања. Мужеви подржавају супруге у јавном животу.

Пријатељство у комшилуку :

У 19. веку се воде историјске расправе на тему пријатељства међу радничком класом. У њима се исказује блискост жена из сиромашних заједница, где су везе биле засноване на узајамној помоћи. Упрскос женској констатацији да су комшије пријатељски настројени људи, не сврставају их у пријатеље, јер се боје велике блискости, пошто онда постоји већа могућост за свађу. Држе се става да се нико не меша у приватне ствари другог. Известан страх од блискости постојао је из разлога да ће се тако изазивати љубомору и оговарање комшилука. ''Пријатељ'' постаје синоним за реч ''породица''. Бискуп покушава да народу приближи Бога, као најблжег и најоданијег пријатеља.

Да ли су сви могли бити пријатељи ?

Замена појмова ''пријатељство'' и ''братство'' од стране немачких делегата, показује колико је нејасно значеље имао овај термин током 19. века. Као што сви знамо, не може нам свако бити пријатељ, ни ми свакоме не можемо бити пријатељ. Родбински односи коришћени су да би се описали односи каквим се тежило у друштву. Постојали су ''пријатељи из кафеа'' и ''паба''. Такве особе нису називане пријатељима, већ друговима.

Империја,раса и пријатељство :

Велике недоумице су се појавиле када је у питању пријатељство на расне и етичке поделе. Неки историчари доводе у могућност да уопште пријатељство међу различитим расама у истој империји не постоји. Клајв Дјуиса својом књигом ''Англо – индијски односи '' показује како се уствари могло развити пријатељство међу различитим расама. Потпуно другачији приступ овом питању недавно је показала Лила Ганди.

Друштвене науке и пријатељство :

У првој половини 19. века, књижевност се могла сматрати заменом за филозофију, али крајем овог века развиле су се и друге друштвене науке. Мењају се друштвене околности, које су се показивале неповољним за стварање пријатељства. Фројда није много занимало пријатељство и он се водио тима да је пријатељство пуно лицемерја и користољубља.

Блискост,сексуалност и нови идеали пријатељства :

Савременици тврде да је пријатељство најважнији однос међу људима. ''Блумержијевци'' су били група блиско повезаних писаца,уметника и интелектуалаца,који су се окупили око заједничких интересовања и вредности. Апостоли су престижно друштво у Кембриџу. Они су увек истицали значај искрене и отворене расправе о свакој могућој теми.

''Блумержијевци'' су били свесни новине које је донео њихов приступ пријатељству. Ово ново пријатељство за које су се залагали,подразумевало јеблискост,заједнички животни просто и сексуално партнерство.

VIII Поглавље : Нови светови пријатељства : почетак 20. века

Приредио : Марк Пил

Увод :

У првој половини 20. века пријатељцтво се јавља као најважнија компонента квалитетног живота. У тзв. „Новом Свету“ многи имигранти у пријатељству траже ослонац при прикључивању модерном свету. У великим градовима заштиту од отуђености и усамљености људи проналазе у пријатељствима. Све је чешће ослањање на пријатеље, као особе које сами бирамо, него на родбину и комшије. Најбољи одраз пријатељства представљају разговори са другима. Жене и хомосексуалци у 20. веку постају носиоци пријатељства.

Пријатељство као помоћ угроженима:

Научници примећују да су недовољно чврсте пријатељске везе саставни део проблема. У великим градовима у САД-у стварају се „удружења сроодних душа“, а у мањим срединама се развијају блиски односи ван породице. Пријатељство представља важног чиниоца у спровођењу друштвених реформи. Почетком 20. века практикован је добротворни рад и било изражено саосећање за угрожене. Колонијалне силе потчињенима покушавају да приступе са пријатељске стране. Јавља се визија о успостављању пријатељских односа на светском нивоу. Модел пријатељства узор проналази у женским удружењима.

Нови светови:

20-их година 20. века сиромаштво постаје препрека развоју пријатељства, јер се људи све више окрећу породици. Активизам, протести и реформе  досељеника, као и ограничавања броја истих 20-их година су довеле до смекшавања америчког сиситема. Оснивају се клубови и удружења која пружају помоћ досељеницима. Афроамеричка култура се развија у харлему. Појављују се градски хомосексуалци за које пријатељи имају улогу породице (и лезбијске енклаве). 50-их година улога пријатеља у животима младих је велика. У школама се пропагира култура дружења са вршњацима, секције. Пријатељство све више служи као приступ забави и разоноди младима на колеџу путем музике, серија, филмова. Пријатељи представљају људе који вам помажу да уживате у себи, с којима обликујете своје сазревање. Алкохол, сексуалне слободе, плес постају пожељан модел понашања. Масовније је запошљавање жена, што доводи до повећања потребе за пријатељством, али и прилика да се оно заснује, док мушкарци из радничке класе формирају друштва са заједничким хобијима. Разговори и поверавања су чести међу пријатељима.

Пријатељство између мушкараца и жена:

Појава хетеросексуалне блискости јавља се истовремено са јавном осудом хомосексуалаца, што доводи до распада хомосоцијалних мрежа. Сви пријатељи модерних девојака само су служили повећању њене популарности која би је учинила привлачном супротном полу. 20-их и 30-их година јавља се неповерење према женским пријатељствима и осуда лезбијки и уседелица. Број удатих жена се повећава, удају се младе. Пријатељство се одржава код старијих и младих жена. Појављују се филмови који, ико величају хетеросексуалне везе, женским пријатељствима показују да постоје ствари које мушкарци не могу да ураде уместо жена. Развија се феминистичка критика на тему стереотипа о

уседелицама. 30-их година женска удружења попримају политички значај. Ратна мобилизација има велику улогу у јачању пријатељства. Јавља се теорија да су жене, за разлику од мушкараца, способне да стварају трајна пријатељства. Мушкарци јасно изражавају границе између хомо и хетеро сексуалности, што 20-их година доводи до резервисаности међу њима. Мушка пријатељства везују се за одређени период или ситуацију (рат,  спорт...). Ратна пријатељства- начин да се искупе сва нискост и глупост ратовања.

IX Поглавље : Значај пријатеља : најближа прошлост

Приредио : Марк ил,у сарадњи са Лиз Рид и Џејмсом Овеном

Све је већа појава обраћања пријатељима за савет, уместо породици.Преовлађују блискост и емотивност пријатељства у односу на практичну употребну вредност. Спона између пријатељста и љубави се истичепутем медија („љубав без пријатељства је крхка“). Јавља се теорија да пријатељи буде оно најбоље у нама. Шири се могућност комуникације и побољшава материјално стање, што доводи до развоја пријатељства. Филмови и серије пропагирају пријатељство међу женама, као и између жена и хомосексуалаца.

Пријатељство у богатству:

После 2. светског рата људи се поново окрећу пријетељима, уместо комшијама и рођацима. Побољшање материјалног стања  води честим изласцима и дружењима. Аутомобили олакшавају приступ пријатељима. 50-е и 60-е године су златне године дописивања (авионска пошта). Богатство доводи до повећања приватности и кућне изолације. Жене напуштају послове и окрећу се мајчинству. 50-их година покретљивост шири хоризонте људи али смањује интензитет контаката. Јавља се критика предграђа, јер су дружења ограничена бојом коже. Пораст образовања шири могућност стицања пријатеља. Међуљудски односи постају честа тема научника. Пријатељски односи постају предуслов за испуњен живот и повећање самопоуздања. У школама се потенцира здраво пријатељство међу адолесцентима и упозорава на деликвенцију. Пријатељство постаје посебна врста емотивног односа повезаног са уживањем. Људи су пажљиви при одабиру пријатеља. Пријатељство се темељи на слободном избору и фаворизовању односа са појединим особама. Пријатељство постаје узор другим међуљудским односима. Често се спомиње однос пријатељства и љубави. Велики значај  породице карактеристичан је за афроамеричку и хиспанску културу. Значај општег материјалног добра.

Крај пријатељства: двадесет први век:

Нове технологије стварају виртуелни простор за заједничко учешће пријатеља у активностима и олакшавају комуникацију. Данас људи могу да заснивају пријатељства на потпуно нов начин. Поставља се питање да ли нас виртуелни свет зближава, или нас удаљава једне од других. У садашњости су веће поделе, јер је простор за стицање пријатеља сужен, тј. све је издељено и преобликовано. Карактеристично је смањење броја пријатеља. По аутору ове књиге постоје два аспекта пријатељства:

1. Трајни значај пријатељства за подривање репресивних структура и начин да бринемо о другима.

2. Наш задатак није да све непознате људе претворимо у своје пријатеље, већ да се према онима које не познајемо понашамо пријатељски.

Пријатељство мушкараца и жена:

Пријатељства међу женама чине суштину покрета за права жена. 80-их година еротски аспекти пријатељстава постају тема истраживања. Борба за слободу хомосексуалаца такође карактерише овај перид (прелаз са скривеног на јавно), у којој пријатељи имају огроман значај. Појава ХИВ-а и АИДС-а јесте сложена сила која је обликовала пријатељство. Хомосексуалци, лезбијке и феминисткиње сматрају да су пријатељи равни породици. Пријатељства хетеросексуалних мушкараца спутава страх од хомосексуализма.

Популарна кулура и свакодневи живот:

Људи филмове и серије које су гледали покушавају да уклопе у свој живот. Све до 80-их година филм се бави пријатељствима између жена, када почиње да се бави пријатељствима између жена и хомосексуалаца. На филму су

пријатељства између хетеросексуалних жена и мушкараца. „Проблематична“ серија „Пријатељи“ ,приказује све аспекте пријатељства. У Америци се појављују песимистичне књиге које се баве неспособношћу људи да се вежу за друге. Сматра се да се пажња са зарађивања новца треба преусмерити на дружење. Лиз Спенсер и Рејмонд Пол сматрали су да је пријатељство снажно везивно ткиво у друштву. Пријатељство постаје активност која човека заокупља у потпуности. У часописима се појављују савети како стећи и одржати пријатељство. Хетеросексуални мушкарци су напредовали и пријатељску блискост сматрају најважнијим елементом квалитетног живота. Појава „мушких судара“ и „бромансе“. Мушкарци и жене о пријатељству говоре из различитих аспеката (ативности, осећања).

Пријатељство из убеђења: 

У касним 60-им годинама, пријатељство превазилази границе расе, вере и боје коже и представља узор стварању новог света. Уверење да пријатељство може довести до великих друштвених промена разликује овај перид од претходних. Воде се борбе за равноправност међу расама (међурасна пријатељства). Пријатељство покреће и друге покрете (нпр. за очување природе).

Тезе:

I Поглавље: Класични идеали пријатељства

Приредили : Дирк Бацли и Ник Елиопулос

 • Грци су сматрали да је пријатељство достојна тема филозофског разматрања:
 • термини ''филија'' за античке Грке обухвата и чланове породице,као и људе које бисмо окарактерисали као познанике,а не као пријатеље
 • Аристотел је најутицајнији филозоф и његово тумачење пријатељства привлачи највише
 • пажње

Гостољубивост :

 • гостољубљивост је представљала узајамни однос доброчинства између домаћина и путника
 • ова врста филије је,осим гостопримства,подразумевала и размену дарова
 • само су Грци успели да разумеју термин ''ксенија''

Сарадници :

 • познаницима се сматрају сапутници,ратни другови,сарадници
 • оно што је чинило основу оваквих односа је обострана корист
 • Грци су сматрали да добро дело учињено другом ствара однос који се какрактерише као пријатељски     

Сродници :

 • Грци су сматрали да је сродство и пријатељство једно исто
 • по томе се пријатељство разликује од савременог
 • људи су у 4. и 5. веку п.н.е. припајање породице пријатељима сматрали непожељним

Политика и пријатељство :

 • политичка пријатељства се називају хетерије
 • ове групе су имале улогу у животу богатих грађана
 • пријатељство са народом ради политичке користи

Закључак :

Врсте филија

 • заједнички је принцип по коме су се водили
 • корист

Филозофски идеали пријатељства у класичном периоду :

 • различита гледишта три филозофа
 • значај ова три филозофа је за историју пријатељства дошао касније
 • мало доказа о распрострањености филозофских текстова

Сократова самодовољност :

 • трагање за мудрошћу
 • само су ''добри људи пријатељи''
 • непријатељима не треба чинити штету

Платонова политика,ерос и филија :

Аристотел :

 • Пријатељство које се заснива на користољубљу
 • Пријатељство које се заснива на пријатности
 • Пријатељство које се заснива на доброти

Грчка филија у хеленистичком периоду :

Филозофски идеали и реалност

 • почетак хеленистичког периода
 • пад Александровог моста
 • нове теорије о пријатељству

Практиковање пријатељства у хеленистичком периоду :

 • Политичка пријатељства
 • Реч ''пријатељство'' се често појављује у званичним документима који описују односе Грка и Римљана
 • Пријатељство се наслеђивало

Филозофски идеали пријатељства :

 • циници и стоици
 • филозофија
 • одређене промене

Стоици :

 • стоичка школа
 • строг идеал пријатељства
 • стоички мудраци

Епикурејци и други хедонисти :

 • Епикур оснива заједницу сродних душа
 • киренска школа
 • однос између филозофије и пријатељства

Плутарх о пријатељству :

 • предност породичних односа у односу на другове
 • врлина,интимност и корисност
 • услуге које пружа пријатељ се морају узвратити

Питагорејци и неоплатонистичко пријатељство :

 • Питагора и његова заједница пријатеља
 • пријатељски бројеви
 • чланство у групи

Закључак :

 • мноштво идеала
 • услови пријатељства
 • концепт за одговарајуће пријатељство

II Поглавље: Цицерон о пријатељству

Приредио : Констант Џ. Мјуз 

 • Филија чини основу политичког друштва у полису
 • Цицеронова дефиниција пријатељства
 • његова писма пријатељима

                      III Поглавље: Латински Запад

Приредили : Konstant DŽ. Mjuz и Nevil Kjavaroli

 • промене у разумевању
 • жене склапају пријатељства са мушкарцима
 • три главне фазе

Извори за разматрање историје пријатељства на латинском Западу :


 • главни извори за историју пријатељства
 • писмо
 • одржавање пријатељстава преко писане речи

Љубав и пријатељство у римском свету :

 • процват поезије
 • пишу се љубавна писма и стихови
 • пријатељства између припадника истог пола

Хришћанска револуција :

Рани средњи век :

 • вредности манастирског живота
 • идеал пријатељства
 • Амигација

Поновно појављивање личног пријтељства у дванаестом веку :

 • вредност љубави
 • однос Елоизе и Пјера
 • пријатељства у оквиру манастира

Пријатељство у тринаестом веку :

 • Књига савета од Албертана
 • Бонкампањо да Сиња истиче 26 типова пријатељства
 • права и лажна пријатељства

Пријатељство у приручницима за писање писама :

 • писмо као модел за склапање друштвених веза
 • професионални писци
 • важно место пријатељства у средњовековним писмима

Језик пријатељства :

 • пријатељство се дефинише као веза
 • пријатељство се изражава и као споразум,савез
 • услуге,љубазност,корист

Пријатељство међу неједнакима :

 • пријатељство међу неједнакима
 • обострано корисна пријатељства
 • друштвено изједначавање

Поновно откриће Аристотела :

 • превод Аристотела
 • Став Томе Аквинског
 • разматра однос између каритаса и амицитије

Пријатељство у књижевности на народном језику :

 • класични идеал пријатељства у народном контексту
 • љубав као повод расправе
 • веза пријатељства међу једнакима

Закључак :

 • Пријатељство у оквиру манастира
 • Проналазак Цицеронових писама
 • Латински језик

IV Поглавље : Ренесансна пријатељства :   Традиционалне истине,нова и другачија мишљења

Приредили :Керолин Џејмси Бил Кент

Две слике ренесансног пријатељства :

 • две слике-енглеска (документарна) и италијанска (визуелна)
 • вустерова писма и Понтормов портрет
 • спајање латинске и италијанске традиције
 • превод Цицероновог дела

Нови докази,различити контексти и питање дефиниције :

 • бројни дневници и расправе
 • parenti,amici et vicini (рођаци,пријатељи и суседи)
 • пријатељства успостављена због профита
 • однос покровитеља и штићеника
 • осуђивање коришћења пријатељстава у сопствене сврхе
 • оживњљавање хришћанске и класичне традиције
 • политички пактови

Световна нит пријатељстава у градовима и постфеудалним друштвима :

 • превод Латинијевих писама- Тревиз,1474.
 • полиси-пријатељство као камен темељац
 • пријатељство у политици-грађани као браћа
 • писање писама на народном језику,процват у 14.веку
 • пријатељство међу земљопоседницима
 • ''Уброј ме међу своје пријатеље''
 • стварање формалних уговора (индентура)

Хуманистички култ пријатељства после Петрарке :

 • указивање на нит ''тајног пријатељства'' Петрарка
 • збирка модела писама, Римска академија
 • оспоравање Цицерона и Аристотела
 • слање модела и портрета

          V Поглавље : Од хришћанског пријатељства до световне осећајности: поновно успостављање вредносног система у доба просветитељства

Приредио : Дејвид Гариоч

Промене у хришћанским концептима доброчинства и пријатељства

 • мешање хришћанских и класичних идеја
 • Свети Аугустин и свето писмо
 • Каритас и амицитија
 • у први план излазе милосрђе и братство,док се пријатељство баца у сенку

С друге стране прихватање ренесансног пријатељства :

 • однос према робовима
 • однос покровитеља и штићеника

Разговори мушкараца и жена :

 • односи између мушкараца и жена
 • ''Хепатамерон''-песимистичан поглед
 • ''У свету има мало пријатељстава,а најмање га је међу једнакима'' - Бејкон

Ренесансно пријатељство у кризи :

 • амицитија-привлачна жена
 • укључивање списатељица у расправу
 • колевка пријатељства-мањи градови
 • представљање лажног пријатељства као медведа

Идеално пријатељство : филозофска гледишта и морални савети :

 • подела пријатељства на врсте
 • однос родитеља и деце
 • односи људи различитих друштвених класа
 • мушко-женска пријатељства

Примери књижевности :

 • пријатељство као главна тема романа
 • различити видови пријатељства кроз дела
 • мањак мушких пријатељстава

Свакодневна употреба :

 • приватни дневници
 • разлике у књижевности и у свакодневном животу

Примена значења и употребе пријатељства :

 • сентиметалност пријатељства-главна одлика
 • пријатељство као хришћанска дужност
 • женска пријатељства представљају узор
 • научници и теоретичари- ''пријатељи друштва'' и ''пријатељи јавности''
 • Храм пријатељства

VI Поглавље : Оловке у руке,жене и писање о пријатељству

Приредила : Барбара Кејн

 • Остинова се бавила проблематиком када су у питању пријатељства међу особама различитог годишта
 • пријатељство међу женама које су из различитих слојева друштва,није могуће

VII Поглавље : Друштвени сталеж,пол и пријатељство,тај дуги 19. век

Приредили : Марк Броди и Барбара Кејн

 • блиски односи међу браћом и сестрама
 • појављују се кафеи,који су били веома популарна места за дружење

Извори :

 • најистакнутије дело дело из периода 19. века,које се бавило темом пријатељства је ''Ethica''  Џ.Е.Мура

Пријатељство у књижевности и књижевним круговима :

 • жене имају кључну улогу у развоју нових врста пријатељства
 • пријатељство међу људима различитих слојева и раса у овом свету је незамисливо
 • најпознатије дело Тенисова песма ''In memоriam''
 • у периодици се појављују приче чије су теме биле углавном љубав и величање породичних односа

Љубав,обред и свет пријатељства :

 • жене се једне другој обрћају за подршку у свим важним тренуцима у животу
 • уводи се термин ''лезбијска љубав''
 • масонске ложе

Пријатељство у комшилуку :

 • комшије нису сврставане у ред пријатеља

Да ли су сви могли бити пријатељи ?

 • ''пријатељи из кафеа'' и ''паба''

Империја,раса и пријатељство :

 • пријатељство међу различитим расама не постоји

Друштвене науке и пријатељство :

 • књижевност се могла сматрати заменом за филозофију,касније се раздвајају

Блискост,сексуалност и нови идеали пријатељства :

 • ''Блумержијевци'' 
 • Апостоли

VIII Поглавље : Нови светови пријатељства : почетак 20. века

Приредио : Марк Пил

Увод :

 • пријатељство као најважнија компонента квалитетног живота
 • разговори са другима-одраз пријатељства
 • жене и хомосексуалци као носиоци пријатељства

Пријатељство као помоћ угроженима:

 • пријатељство као важан чинилац у спровођењу друштвених реформи
 • добротворни рад и саосећање
 • империјално пријатељство
 • женска удружења као узор моделу пријатељства

Нови светови:

 • реформе досељеника,као и настанак удружења за пружање помоћи истима
 • појава градских хомосексуалаца
 • 50-е год. време развоја пријатељства међу младима
 • пријатељство у радничкој класи

Пријатељство између мушкараца и жена:

 • јавна осуда хомосексуалаца,распад хомосоцијалних мрежа
 • осуда лезбијки и уседелица,неповерење према женским пријатељствима
 • бејби бум
 • женска удружења-политички значај
 • жене (за разлику од мушкараца ) способне за склапање трајних пријатељстава
 • мушка пријатељства-везана за период или ситуацију

IX Поглавље : Значај пријатеља : најближа прошлост

Приредио : Марк Пил, у сарадњи са Лиз Рид и Џејмсом Волтером

 • блискост и емотивност
 • веће могућности и комуникације
 • филмови и серије : пријатељства међу женама

Пријатељство у богатству:

 • после 2. светског рата : поновно окретање пријатељима
 • појава аутомобила : лакши приступ пријатељима
 • окретање жена мајчинству и напуштање послова (50-е )
 • у школама се потенцира пријатељство
 • пријатељство као узор другим међуљудским односима

Пријатељство из убеђења: 

 • касне 60-те : пријатељство превазилази границе расе и вере
 • уверење да пријатељство може променити друштво
 • борбе за равноправност међу расама

Пријатељство мушкараца и жена:

 • покрети за права жена произилазе из пријатељства
 • борба за слободу хомосексуалаца
 • ХИВ и АИДС
 • пријатељство хетеросексуалаца спутава страх од хомосексуалности

Популарна кулура и свакодневи живот:

 • 80-е : филм се бави пријатељствима између жена и хомосексуалаца
 • серија ''Пријатељи'' 
 • снагу са зарађивања новца треба преусмерити на пријатељство
 • напредак хетеросексуалних мушкараца на пољу блискости
 • мушкарци и жене о пријатељству : активност и осећања

Крај пријатељства: двадесет први век:

 • нове технологије-виртуелни простор за дружење : добро или лоше ?
 • изражене поделе
 • два аспекта пријатељства

Кључне речи

I Поглавље: Класични идеали пријатељства

Приредили : Дирк Бацли и Ник Елиопулос

Филија: је појам који су користили антички Грци који обухвата шири спектар односа  него реч пријатељство у савременом значењу. Према значењу овог појма за пријатеље су сматрани сарадници, сапутници, сродници и многи други односи.

Врлина: је морална изврсност личности. То је способност умног деловања у складу са највишим људским и божанским нормама. Појам супротан врлини је порок. Према античком схватању, људска врлина је пре свега снага духа, способност ваљаног деловања. У хришћанству је врлина поштовање божјих закона.

Хетерија: (грч. Hetairia другарство, дружина) ''Пријатељско удружење '' , име грчког тајног политичког удружења.

Сродници: су људи у блиској вези по пореклу и та веза се изражава различитим степенима као што су: крвно сродство, духовно, национално и сл.

Сарадници: су чланови одређене групе или тима који учествују у остварењу или постизању заједничког циља. Сарадња између њих почива на заједничким интересима.

Стоици: су припадници античког правца филозофије ''стоицизма'' који је био популаран од 4. до 2. века п.н.е. посебно међу образованом елитом античке Грчке.

Питагореизам: је филозофско учење грчког филозофа Питагоре. Његови следбенци су били питагорејци. Овај покрет је био основан у 6. веку п.н.е. Питагора и његово друштво су брзо стекли јак утицај.

Циници: је филозофско учење; тај правац се назива циницизам. Занемаривање спољашње пристојности, одрицање и презирање свих културних вредности.

Филија – обухвата шири спектар односа него реч пријатењство у савременом значењу

Еудемонија – добробит, блаженство

Врлине и одлике

Хомонеја или грађанска пријатељства

Врсте филија:

гостољубивост или ксенија 

поштовање равноправности

размена дарова

Сарадници

Филоси- пријатељи

Пријатељство са родитељима

Хетерија – политичко удружење

Пријатељство са народом

Хомонеја – слога, слагање

Остварење циља

Обострана корист

Филозофски идеали пријатељства у класичном периоду :

Сократовски дијалог

Грчки филозофи

Сократова самодовољност :

Самодовољност

Корист

Мудрост

Морална исправност

Платонова политика,ерос и филија :

Ерос       

Једнакост (између људи)

Врлина

Аристотел :

Корист

Пријатност

  Доброта

  Врлина

Грчка филија у хеленистичком периоду :

Филозофски идеали и реалност

 • почетак хеленистичког периода
 • пад Александровог моста
 • нове теорије о пријатељству

Практиковање пријатељства у хеленистичком периоду :

   Филија у политичкој сфери

    Савез

Наслеђена пријатељства

    Пријатељства жена и мушкараца

Пријатељство крвних сродника

Филозофски идеали пријатељства :

     Космополитес или ''грађани света''

Циници

Стоици

Идеје о заједници

    Стоици – група филозофа из стоичке школе

            Пасије – јаке жеље

            Хомонеја – посвећеност циљу

Патос(pathos) – оно кроз шта појединац пролази, шта му се дешава

Стоички мудраци

Епикурејци и други хедонисти :

            Епикуреизам

            ''Врт''

Хедонизам – тврдња да је уживање једино добро

             Киренска школа

             Задовољство

Плутарх о пријатељству :

Пријатељство између мужева и жена

Пријатељство међу браћом

Број пријатеља

Квалитет пријатељства

Обострани чинови љубазности

Питагорејци и неоплатонистичко пријатељство :

Питагореизам

   Неоплатонизам

   Бројеви(пријатељски)

    Симболи(лозинке)

                     II Поглавље: Цицерон о пријатељству

Приредио :Констант Џ Мјуз

Писмо: је начин графичког представљања односно записивања језика. Наука која се бави изучавањем његовог настанка, врста и развоја назива се граматологија. То је средство просторне и временске комуникације.

Интерес: корист или штета коју неко  има од радње неког другог лица или од догађаја.

Карактер: означава кључно обележје личности, специфичан склоп емоционално – мотивационих, социјалних, моралних и конативних изразитих црта по којима се она разликује од свих других.

Критика: је оцењивање, вештина оцењивања тј. Утврђивање и разликовање онога што је добро или вредно од онога што је лоше и рђаво.

Амицитија

Писмо          

Шири круг блиских пријатеља(familiars)

Лични интереси

III Поглавље: Латински Запад

Приредили : Констант Џ. Мјуз и Невил Кјавароли

Латински језик: је језик који припада кентум групи. Поред латинског књижевног језика , којим је написана богата латинска књижевност, постојао је и народни говор, тзв. вулгарни латински из кога су се развили данашњи романски језици.

Стих: је један ред у песми.

Писмо: је начин графичког представљања односно записивања језика. Наука која се бави изучавањем његовог настанка, врста и развоја назива се граматологија. То је средство просторне и временске комуникације.

Разум: је способност разборитог мишљења, поимања и расуђивања. Разум такође означава више когнитивне функције људског ума.

Манастир: је место где се живи монашким животом, у подвигу, посту, молитви, врлини, послушности и сиромаштву.

Хришћанство: је једна од три највеће монотеистичке религије која је настала на простору некадашњег Римског царства. Религија је заснована на учењу и

животу Исуса Христа из Назарета у Галилеји, описаног у Новом завету. Сви који су се окренули Христосу и верују у њега и следе његово учење су његови следбеници и називају се хришћани.

Латински језик

  Мушко-женска пријатељства

Идеал пријатељства

Извори за разматрање историје пријатељства на латинском Западу :

   Књижевност

   Писмо

   Вештина писањ

Пријатељство преко писане речи

Љубав и пријатељство у римском свету :

Амор – страствена жеља

Љубавна писма и стихови

Амицитија

Хришћанство

Агапе – несебична љубав не зависи од сталежа

Каритас и дилектио – виши и универзалнији идеал од амицитије

Писмо

Рани средњи век :

Манастир

Опат            

Манастирски секретар

Поновно појављивање личног пријтељства у дванаестом веку :

   Писмо

   Амица – љубавница

Хомоеротски

  Лично пријатељство

  Љубав

Пријатељство у тринаестом веку :

Књига савета

Суседи

Размена услуга

Разум

Душа и тело

Пријатељство у приручницима за писање писама :

Писмо

Професионални писци – dictators

Тражење услуге или материјалне користи

Поздрав или обраћање

Језик пријатељства :

  Веза

  Повезаност

  Преплитање

Споразум

Корист

Пријатељство међу неједнакима :

  Једнакост

Неједнака пријатељства

Поновно откриће Аристотела :

Врлина

Пријтељство између мушкараца и жена

Пријатељство у књижевности на народном језику :

Љубав

Пакт пријатељства

Етичка питања

      IV Поглавље : Ренесансна пријатељства :   Традиционалне истине,нова и другачија мишљења

Приредили : Керолин Џејмс и Бил Кент

Две слике ренесансног пријатељства :

писма

портрети
латинска и италијанска традиција
интелигенза                                    

индентура                                    

амицитија                                    

каритас                                  

пријатељ на муци

Цицероново дело „О пријатељству“                                

однос покровитеља и штићеника

          V Поглавље : Од хришћанског пријатељства до световне осећајности: поновно успостављање вредносног система у доба просветитељства

Приредио : Дејвид Гариоч

Промене у хришћанским концептима доброчинства и пријатељства

нежно пријатељство
природни пријатељи

блиско пријатељство  

просвећено пријатељство

VI Поглавље : Оловке у руке,жене и писање о пријатељству

Приредила :Барбара Кејн

- Пријатељство међу људима који припадају различитим генерацијама   

- Пријатељство међу људима који припадају различитим

- Пријатељство међу људимa који припадају различитим слојевима

- Пријатељство међу различитим расама 

- Пријатељство међу супружницима    

- Пријатељство у оквиру породице       

- Пријатељство међу људима који припадају различитим генерацијама

Пријатељство међу припадницима различитих генерација, било је веома важно у животу Џејн Остин, с обзиром на блискост са својим сестричинама. У своја два романа ''Еми'' и ''Под туђим утицајем'', дала је два различита примера блиског пријатељства између млађих и старијих жена. У ''Еми'' је дала приказ две пријатељице различитих генерација, у којој старија настоји, мада не увек успешно, да млађој да мудар савет. Супротно томе у роману ''Под туђим утицајем'' показује како је савет старије жене, упропастио живот млађе, али и поред тога она остаје привражена својој пријатељици.

- Пријатељство међу различитим расама

Енглеска проза 19. века изнова је наглашавала став да је пријатељство које прелази границе међу религијама и расама неодрживо. Џорџ Елиот у свом роману ''Данијел Дероди'', износи сличан став, само на другачији начин. У овом роману је могућност за склапање блиског пријатељства између Јевреја и оних који то нису, како је приказано на примеру Сер Хјуга и Деронде, или Деронде и Мордекеја, на крају елиминисама тиме што Деронда сазнаје да

и сам има јеврејско порекло, те се испоставља да се у томе налази разлог његовој наклоности према Мордекају. Мржња према себи и нелагода због јеврејског порекла које Мира износи на видело само још више истичу ставове који су постојали међу Јеврејима, исто као што указују на то колико је различита религија представљала непремостиву препреку.

- Пријатељство међу супружницима

Многи истраживачи који су се бавили браковима истакнутих мушкараца и жена из средње и више класе у овом периоду, наглашавали су значај љубави, узајамног поверења и поштовања, као и пријатељсрво које је без сумње постојало у животу ових људи. Многи викторијски бракови су се одликовали тиме да су мужеви помагали и подржавали своје супруге у њиховом јавном животу и активностима, чак и онда када их је то много коштало.

- Пријатељство у оквиру породице

Блиски односи између браћом и сестрама, често су се одликоали доживотним дружењем и подршком. Неким енглеским списатељицама су нарочито биле занимљиве блиске везе између сестара, али велику важност су имале и братске везе, као и односи међу браћом и сестрама.

- Пријатељство међу људима који припадају различитим половима

Полемике везане за тему пријатељства у књижевности нису се односиле само на припаднике истог пола. Напротив, водиле су се и бројне расправе о различитим

хетеросексуалним пријатељствима. Најзначајнија врста оваквог пријатељства био је другарски брак. У романима Џејн Остин, другарски брак је представљен не само као циљ коме се тежи већ као нешто што треба научити и око чега се треба потрудити, будући да се од жена углавном захтевало да се одрекну романтичних снова и на себе преузму бригу о домаћинству, као и да разумеју потребе својих мужева да би им постале блиске пријатељице.

VIII Поглавље : Нови светови пријатељства : почетак 20. века

Приредио : Марк Пил

*Кључне речи : језик пријатељства

                                     експлоатација прерушена у пријатељство

                                     другарство из ровова

                                     спона између пријатељства и љубави

                                     тријумф пријатељства

                                     активизам.

Активизам (лат. Activus, agere-делати, радити) фил. Схватање да је за напредак човечанства од нарочите важности разуман и сталан  утицај човечијег знања и хтења на културу и живот уопште; практично, активизам је етички захтев да човек не сме да мирује све дотле док природа човекова, његовим сталним настојењем, не доспе до потпуног самосазнања и самосталности.

Другарство из ровова-пријатељство између сабораца у ратовима током 20. века, као начин да се искупе сва нискост и глупост ратовања.

Експлоатација прерушена у пријатељство-цитат индијске националисткиње Сароџини Наиду, која у свом предавању под називом „Идеали индијске женствености“ говори о искоришћавању Индијаца од стране колонијалних господара.

Спона измељу пријатељства и љубави-тврдња да је љубав без пријатељства крхка и непостојана.

Тријумф пријатељства-једна од најважнијих друштвених промена у 20. веку, темељена на искуству и очекивањима обичних људи.

IX Поглавље : Значај пријатеља : најближа прошлост

Приредио : Марк Пил,у сарадњи са Лиз Рид и Џејмсом Волтером

- блискост и емотивност

-борба за равноправност

-права и покрети жена

-АИДС

-хетеросексуалност

- хомосексуалност

-виртуелни простор

Питања

*Питања /вежбе за проверу разумевања садржаја поглавља I,II и III:

1. Пронађи на Википедији нешто више о античким филозофима : Платону,Сократу и Аристотелу и боље упознај њихово схватање пријатељства.

2. У античком добу однос родитеља и деце сматран је пријатељским. Објасните однос деце и родитеља данас. Можете употребити сопствени пример.

3. Ако сматрате да је однос деце и родитеља пријатељски,наведите неки занимљив пример.

4. Пронађите на интернету цитате о пријатељству поменутих античких филозофа и придружите их већ постављеном посту на блогу teske95-prijateljstvo.blogspot.com

5. Прочитајте занимљив текст na http://www.scribd.com/doc/37244094/PRIJATELJSTVO

*Питања /вежбе за проверу разумевања садржаја поглавља IVи V:

1. Пронађите на интернету садржај дела '' О пријатељству''. Објасните које тезе заступа аутор садржаја? Какава је ваш однос према изложеној грађи?

2. '' Пријатељства је на свету мало,а најмање га је међу једнакима'',изјавио је Бејкон. Протумачите ову изјаву. Да ли делите исто мишљење ?

3. Parenti,amici et vicini (рођаци,пријатељи и суседи). Да ли се реч пријатељ некад могла изједначити са речју рођак и сусед ? Каккав је однос данас ?

4. Да ли је мушко-женско пријатељство остварљиво ? Да ли је било више остварљиво у 17,18 веку,него данас у 21 ?

5. Једна група писаца сматрала је  да је потреба за пријатељем чист доказ слабости,док је друга тврдила супротно тврдећи да је то најчвршћа веза на свету. Са којим од ова два става се слажете ? Да ли нас то што нам је потребан неко ко ће нас разумети,ценити и поштовати чини слабићима,или већим људима ?

*Питања /вежбе за проверу разумевања садржаја поглавља VIи VII:

1. Направи кратак видео о значају пријатељства за вас и поделите.

2. У 19. веку, језик породице, нарочито онај који је коришћен међу браћом и сестрама, често се употрбљавао да би се показала снага пријатељства и припадност пријатеља породици. Да ли је пријатељ на неки начин члан породице?Испричајте своје искуство.

4. Одаберите и поделите ваше фотографије са пријатељима из детињства.

*Питања /вежбе за проверу разумевања садржаја поглавља VIIIи IX:

1. Пронађите на интернету зашто су школе значајне за ширење пријатељства међу младима.

2. Погледајте један од понуђених филмова...Нисмо више клинке,Еуротрип,Лајање на звезде,Роадтрип.http://www.extracafe.rs/

3. Да ли мислите да су мушка пријатељства квалитетнија од женских (или обрнуто) и зашто?

4. Колики су утицај медији имали на развој пријатељства током 20-ог века?Данас је утицај медија још већи,уверите се ! http://www.youtube.com/watch?v=FJoJn5M2Ov8

5. На који начин пријатељство утиче на развој друштва?Потражите помоћ професора социологије или филозофије.

6. Пронађите на интернету инсерте из серије „Секс и град“ http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nD9vK0_BteE   у којима је приказан врхунац пријатељства између жене и хомосексуалца. Образложите свој став о овој теми.

7. Зашто се АИДС назива силом која обликује пријатељство? Погледајте... http://www.youtube.com/watch?v=PBfWriB4ifI

8. На који начин нас „виртуелни простор“, тј. развој технологије и могућности комуникације зближава или удаљава једне од других? Погледајте наше размишљање о теми на блогу  http://teske95-prijateljstvo.blogspot.com/ .

Хронологија историјских догађаја

500-323. год. п.н.е.(класични период)

431-404.  год. п.н.е. (Пелопонески рат)- је био дуготрајни оружани сукоб у Античкој Грчкој између Делског и Пелопонеског савеза. Делски савез је био предвођен Атином, док је Пелопонески савез био предвођен Спартом. Рат се завршио поразом Атине и Спарта је наставила своју доминацију над Хеленским светом.

323-331. год. п.н.е.(почетак хеленистичког периода)

112/111. год. п.н.е. ( становници грчког града Епидоура подигли кип у част свог      суграђанина Архилоха)

307. год. (Епикур се сели у Атину)

313. год. ( Константин званично признао хришћанство)- Као први римски владар који је прихватио хришћанство, дотад веру прогоњене мањине, Константин је покренуо христијанизацију Царства и узрастање хришћанства у доминантну веру тадашњег цивилизованог света.

529. год.(Затворена Платонова академија)- (Платонова академија:За време хришћанске ере, на грчке филозофе се гледало као на пагане и противнике хришћанства. Византијски цар Јустинијан је затворио Платонову Академију 529. године, што се често узима као крај антике.

Академија у егзилу, као важна неоплатонистичка школа, је наставила да постоји најмање до 10. века, доприносећи очувању грчке науке и филозофије у оквиру ислама. )

1183. (''Историјски пресек грчке филозофије'' Целер)

1345. год. (Петрарка открио рукопис који је садржао Цицеронова писма)

1460.-Вустерова писма

1481.-превод Цицероновог дела

1472.-1500.-штампање приручника

1508. Еразмо у ''Пословицама'' објављује избор старогрчких и римских мудрости

1509. год. (Еразмо приредио ''Моралије'' од Плутарха)

1644.Њутн пише дневник

1827. – Објављено дело ''Кармила'' Шердана ле Фануа. Дело се бави опасношћу коју непознате жене представљају за девојчице тиме што им долазе у кућу, буде у  њима страст и уништавају њихове односе са породицом.

1834. – Ајнзвортово дело по имену ''Руквуд'' говорио о бликом пријатељству људи са животињама

1851. – Обимна књига ''Лондонска радничка класа и лондонско сиромаштво

њихових господара Енглеза. '' Становништво, пружа увид у велики број раличитих гласова  градске сиротиње.

1854. – Објављена књига ''Север и југ'', где Елизабет Гаскел говори о пријатељству међу Маргарет, јужњакињњ и припаднице средње класе, и Хигинса, радница у фабрици текстила, који је са севера.

1859. – У великој мери о идејама Франсиса Бејкона о пријатељству, расправљало се у новинама британског удружења пријатеља под називом Манчестерско удружење ''Одфелоуз''

1867. – Објављен ''Закон о реформи'', који поједним члановима радничке класе даје право гласа

1868. – Објављен роман ''Мале жене''  Луиз М. Олкот

1869. - Објављен роман ''Добре супруге''.Луиз М. Олкот

У оба дела, другарски брак је представљен не само као циљ коме се тежи, већ као нешто што треба научити и као нешто око чега се треба трудити.

1870. – ''Пролетери свих земаља, уједините се, никада нећемо заборавити да су радници свих земаља наши пријатељи, а деспоти свих земаља наши непријатељи.'' Декларација коју су саставили делегати Социјалдемократске партије Немачке, на почетку француско-пруског рата, тежило се одбацивању свих граница међу нацијама и сукоба који су све раднике света међусобно раздвајали.

1889. – ''Тајна Лејди Ешли'', јефтини, кратки роман, који говори о пријатељству итмеђу служавке и  господарице.

1894.Ганди објављује писмо Индијцима у Лондону у којем им препоручује сарадњу са вегетаријанцима.

1897. – Објављена прича ''Газдарица Моли Мунстоун'' у часопису ''Фамили Хералд''

1903. – Објављено је најистакнутује дело, из периода 19. века, које се бавило пријатељство. ''Principia Ethica'' Џ. Е. Мура.

1912. – предање о капетану Скоту и његовим сапутницима на Антарктику.

1921. – Епсли Чери –Гарард пише „ Најгоре путовање на свету „

1924. – Објављено дело ''Једно путовање у Индију'' Е. М. Форстера , које веома детаљно и прецизно показује на који начин империјалне вредности и претпоставке у потпуности онемогућавају пријатељство између Индуса и Енглеза.

1936. – први пут је објављена књига Дејла Карнегија „ Како задобити пријатеље и утицати на људе“

1950. – Дејвис Расман написао најутицајнију књигу „ Усамљена гомила „

1953.- Саливан, збирка есеја „ Интерперсонална теорија психијатрије „

1971. – филм Харолг и Мог, пријатељство прераста у љубав

1975.- Керол Смит- Розенберг, написала књигу „ Женски свет љубави и ритуала“

1985.- филм -‘’Клуб раноранилаца’’ .

1986. – Џенис Рејмонд : „Жудња за пријатељима“

1990.- филм-‘’ Животни сапутник’’, главна тема је пријатељство

1992.- Пет О` Конор: „ Пријатељства међу женама „

1993.- филм-‘’ Филаделфија’’

2005.- филм-‘’ Сестре по фармеркама’’