Генералова радња- Пријатељство

понедељак, 21. мај 2012.

Консултовање стручњака: Слађана Станков,психолог


Пријатељство, вредност изнад свих вредности“


Да ли смо се до сада запитали како је настало пријатељство? Свакодневно се наши ученици у учиноци баве различитим питањима из најразличитијих области, али нису никада  историјом пријатељства. Пријатељство се подразумева.  Није се  постављало питање  историје пријатељства све до  момента када чланови  пројектног тима заједно са својом изузетном професорицом српског језика и књизевности Данијелом Алексиц не започњу реализацију пројекта „Пријатељство, вредност изнад свих вредности“.   
Бавећи се питањем пријатељства у западном друштву током протеклих 2.500 година – почев од класичне Атине па све до данашњег дана, ауторка књиге „Историја пријатељства“ Барбара Кејн се надовезала на придавање значаја који социолози, психолози, антролопози, историчари и филозофи придају у великој мери теми пријатељства у савременом добу. Упознати са утицајем савременог начина живота, нових друштвених вредности, али и модерне технологије на смањење реалних социјалних контаката и дружења у стварном жвоту, наши гимназијалци су желели и да испитају  да ли је пријатељство вредност изнад свих вредности на популацији средњошколаца, али и одраслих у нијиховом окружењу. Кроз пројектне активности, чланови пројектног тима су промовисали пријатељство као вредност (путем презентација, радионица у другим сколама у Општини Сечањ), али и испитивали односно дефинисали и тумачили појам пријатељства спровођењем анкете о приатељству. Занимало их је како  јавно мњење дефинише пријатељство, какав став испитаници имају о пријатељству између особа супротног пола, какав став имају о пријатељству на фејсбуку и да ли је могуће стећи пријатеље преко интернета. Резултати анкете, као и јавне дебате у школи, потврђују хипотезе наших ученика да постоји пријатељство између особа супротног пола, да пријатељство веома ретко стичемо преко интернета и да се оно значајно разликује од  пријатељства у непосредном контакту.
Свакако да савремени начин живота, нове друштвене вредности  и модерне технологије утичу на смањење реалних социјалних контаката и дружење у стварном животу. Ипак, саме по себи виртуелне социјалне мреже нису ни добре, ни лоше и различито могу утицати на различите младе особе. Према неким истраживањима и теоријама, особе које у стварном животу имају више пријатеља и које су отворене могу, чак, и профитирати од социјалних мрежа, док неке друге теорије сматрају да овај облик комуникације више одговара повученим и стидљивим собама, јер им интернет окружење пружа осећај веће контроле над комуникацијом.Важно је паметно управљати технологијом, и не дозволити да она управља нама.  Живимо у условима у којима су људи све више усмерени на саме себе, своје циљеве  и немају времена за дружење. Да би неко живео квалитетно мора имати и квалитетне односе са људима, мора бити повезан са њима једном врстом љубави.
Самим тим огромна је вредност учествовања у пројекту кроз који су ученици промовисали пријатељство као вредност и подстакла своје другаре да размишљају више о томе шта је за њих прави пријатељ, колико их заправо у животу имају и шта чине за своје пријатеље како би их задржали.

И свакако, не треба заборавити да су се чланови тима, док су планирали, припремали и реализовали пројектне активности, сигурно добро проводили и дружили.


1 коментар:

Данијела Алексић је рекао...

Велика ѕахвалност, на помоћи и подршци.