Генералова радња- Пријатељство

недеља, 20. мај 2012.

Шта је Интернест ?

 
Интернест је програм активности који библиотеку трансформише у школску инфотеку. То би значило да главни производи школске библиотеке постају информација и специјална образовна услуга. Као информациони центар школе инфотека је централно место за управљање информацијама и производњу знања. Да би се такав захтев квалитетно испунио, поред осталих могућности, неопходно је да ученици и сарадници овладају вештином коришћења ресурса интернета и створе преглед расположивих знања на wеб порталима.
Интернест је отворени радни простор за исказивање личне иницијативе и предузетности јер инфотекар прима предлоге од ученика, ствара са њима пројекте и истражује могућности за њихову реализацију. Конкурси за пројекте који су намењени ученицима и који доносе и одређен систем подстицаја, признања и награда су путоказ радозналости и охрабрење процесима у свим истраживањима. Реализација пројеката заокупља даровите ученике и даје плодно тле за комуникацију и креацију. Откривајући и ослобађајући креативну енергију код ученика Интернест постаје расадник идеја, иновација и својеврсни „центар изврсности“.
Развој информатичке културе и разумевање технолошких иновација отвара ученицима приступ креативним индустријама и могућност изражавања у новим медијима. Такође Интернест представља тачку универзалног, генерацијског и стручног споразумевања, јер програмски инсистира на комуникацији са одабранима на глобалној мрежи.
Креативност омогућава да Интернест буде простор заједничког учења за професоре, ђаке и стручњаке да буде школа врлина, слободног и одговорног мишљења. То је посебно важно када је реч о изучавању медија, развоју кретивне интелигенције и стицању критичке дистанце у односу на садржај електронских и штампаних медија.
Интернест предвиђа да стручњаци из различитих области према исказаним потребама једног или више ученика учествују у програмима предавања или семинара дебата или школског парламента. Инфотека је радионица за обликовање правилника и побољшавње процедура појединих активности, вежбаоница различитости и посебности.
Активности Интернеста се реализују на иницијативу ученика или групе ученика. Инфотекару се предаје предлог пројекта на основу стално отвореног конкурса. После анализе са носиоцем пројекта и стручним тимом за подршку усвојен пројекат реализују носилац и предвиђени сарадници. Документи и аналитички извештаји о започетим и успешно завршеним пројектима се чувају као архива у штампаном или електронском облику. Више о самом пројекту можете сазнати на http://www.internest.rs

Нема коментара: