Генералова радња- Пријатељство

недеља, 20. мај 2012.

Анализа резултата анкете
Након постављања хипотезе – Пријатељство, вредност изнад свих вредности - уследило је сачињавање анкете о пријатељству која садржи пет питања, од којих су три затвореног типа са понуђеним одговорима и два су комбинација затвореног типа са понуђеним одговорима и отвореног типа где се у истом питању тражи образложење изнетог става.
            Анкета је спроведена у СШ“Вук Караџић“, Сечањ, у мају месецу, којом је  обухваћен 61 ученик а од тога 32 девојчице и 29 дечака првог, другог и трећег разреда гимназијског одељења као и представници парламента школе. Анкету су испуњавали и наставници, њих 17  и 16-оро представника јавног мњења из општине Сечањ.


Структура узорка по полу свих група испитаникапол
укупно
М
Ж
ученици
29
32
61
наставници
7
10
17
јавно мњење
7
9
16
укупно
43
51
94clip_image002[4]

            Узорак ученика

Прво питање - Пријатељ за мене представља -  највећи број ученика/ца одговорило је да је то особа у коју имам поверења, која ме разуме и која ми пружа подршку. У овом питању се код понуђеног одговора, да је то особа са којом се увек добро забавим, појавила разлика у одговорима у односу на пол. Најмањи број ученица се определило за овај понуђени одговор, док се најмањи број ученика определио за одговор да је то особа која кад ме види зна шта осећам или мислим.

Табела 1 : Пријатељ за мене представља


ученице
ученици
а
32
22
б
21
14
в
26
14
г
19
4
д
10
11

clip_image004[4]

Друго питање – Када имам проблем обраћам се – највећи број ученика/ца одговорило је да се обраћа пријатељу, нешто мањи број њих свој проблем покушава да реши са родитељима, а мали број је као особе од поверње навело брата, сестру и дечка.

Табела 2 : Када имам проблем обраћам се


ученице
ученици
а
12
10
б
25
17
в
3
4

Треће питање - Да ли мислиш да постоји пријатељство између особа супротног пола – већина ученика/ца сматра да постоји.

Табела 3 : Да ли мислиш да постоји пријатељство између особа супротног пола


ученице
ученици
да
39
20
не
-
6


            Четврто питање -  Да ли се пријатељи могу стећи преко интернета - већина ученика/ца сматра да не може.

Табела 4 : Да ли се пријатељи могу стећи преко интернета


ученице
ученици
да
16
9
не
22
17


Овде су ученици имали прилике да образложе свој одговор, па су као аргументе наводили следеће: јер је то виртуелни свет, због немогућности невербалне комуникације, честа су лажна представљања, то су површна пријатељства, то нису искрени пријатељи... Они који су сматрали да се ипак може стећи пријатељ преко интернета, таквог су става јер су имали такво искуство или сматрају да је то могуће ако се особе и „уживо“ упознају.


Пето питање – Да ли по Вашем мишљењу постоји разлика између пријатељства на фејсбуку и непосредног дружења - већина ученика/ца сматра да постоји.

Табела 5 : Да ли по Вашем мишљењу постоји разлика између пријатељства на фејсбуку и непосредног дружења


ученице
ученици
да
37
24
не
2
2


Као образложење ученици/це су наводили следеће: ништа није тако добро као попити кафу са пријатељем, за право пријатељство важан је непосредан контакт, немам поверења у особу коју никад нисам видела, са пријатељима на фејсу не могу поделити своје проблеме, понекад нам треба загрљај, поглед прихватања, не постоји физички контакт...

         

  Узорак наставника

Прво питање - Пријатељ за мене представља -  највећи број наставника/ца одговорило је да је то особа у коју имам поверења, која ме разуме и која кад ме види зна шта осећам или мислим. Најмањи број сматра да је то особа са којом се увек добро забави.

Табела 1а : Пријатељ за мене представља


наставници
наставнице
а
6
7
б
2
3
в
4
4
г
3
4
д
1
1

clip_image006[4]


Друго питање – Када имам проблем обраћам се – највећи број наставница се определио за пријатеља а наставници су наводили брачног партнера, а најмање су се обраћали родитељима.

Табела 2а : Када имам проблем обраћам се


наставници
наставнице
а
2
3
б
2
4
в
3
2
Треће питање - Да ли мислиш да постоји пријатељство између особа супротног пола – већина наставника/ца сматра да постоји.

Табела 3а : Да ли мислиш да постоји пријатељство између особа супротног пола


наставници
наставнице
да
7
8
не
-
2


Четврто питање -  Да ли се пријатељи могу стећи преко интернета – наставници сматрају да не може а код узорка наставница половина сматра да може а друга половина да не може .

Табела 4а : Да ли се пријатељи могу стећи преко интернета


наставници
наставнице
да
2
5
не
5
5

Наставници су образлагали да је то виртуелни свет у којем се можемо представити у идеалном облику. Оне наставнице које су навеле да се пријатељи не могу стећи преко инернета, свој став објашњвају тиме што не постоји могућност непосредног контакта. Оне које су се определиле за опцију да ипак пријатеља можемо наћи на интернету, сматрају да је то могуће само ако се особе и лично упознају.

Пето питање – Да ли по Вашем мишљењу постоји разлика између пријатељства на фејсбуку и непосредног дружења – сви испитаници из ове групе сматрају да постоји.

Табела 5а : Да ли по Вашем мишљењу постоји разлика између пријатељства на фејсбуку и непосредног дружења


наставници
наставнице
да
7
9
не
-
-

Своје одговоре образлажу тиме да то није пријатељство него познанство, да се пријатељи стичу од малих ногу, да нема непосредног контакта...
            Узорак јавног мњења

Прво питање - Пријатељ за мене представља -  највећи број представника јавног мњења одговорило је да је то особа у коју имам поверења. Већи број особа женског пола је одговорило да је то особа која ме разуме и која кад ме види зна шта осећам или мислим, док се најмањи број особа мушког пола определило за ту опцију. Најмањи број жена за пријатеља сматра особу која јој пружа подршку.

Табела 1б : Пријатељ за мене представља


мушкарци
жене
а
4
8
б
3
2
в
3
4
г
1
4
д
2
-
           
clip_image008[4]


Друго питање – Када имам проблем обраћам се – највећи број представника јавног мњења се определио за пријатеља.

Табела 2б : Када имам проблем обраћам се


мушкарци
жене
а
2
3
б
3
5
в
2
2

Треће питање - Да ли мислиш да постоји пријатељство између особа супротног пола – већина представника јавног мњења сматра да постоји.

Табела 3б : Да ли мислиш да постоји пријатељство између особа супротног пола


мушкарци
жене
да
5
7
не
2
2

Четврто питање -  Да ли се пријатељи могу стећи преко интернетапредставници мушког пола сматрају да је то могуће док жене то сматрају немогућим због великог броја лажних профила на интернету и из разлога што сматрају да су права пријатељства ретка.

Табела 4б : Да ли се пријатељи могу стећи преко интернета


мушкарци
жене
да
4
4
не
3
5


Пето питање – Да ли по Вашем мишљењу постоји разлика између пријатељства на фејсбуку и непосредног дружења – сви испитаници из ове групе сматрају да разлика постоји.

Табела 5б : Да ли по Вашем мишљењу постоји разлика између пријатељства на фејсбуку и непосредног дружења


мушкарци
жене
да
7
9
не
-
-

Своје ставове испитаници су образлагали наводећи следеће: непосредно дружење је личније, искреније, важно је гледати особу у очи, прави пријатељи су у стварном животу...

Поређење резултата узорка различитих група испитаника


Табела 1в : Пријатељ за мене представља


ученици/це
наставници/це
јавно мњење
а
54
13
12
б
35
5
5
в
40
8
7
г
23
7
5
д
21
2
2


clip_image010[4]


На основу представљених резултат може се закључити да највећи број испитаника из свих група сматра за пријатеља особу у коју има поверења, која је разуме и пружа подршку, а најмањи број њих сматра да је то особа са којом се увек добро забави. У овом питању разлике у оквиру различитих група испитаника појавиле су се у свакој групи везано за пол испитаника, где  особа женског пола види пријатеља у особи која ме разуме и која кад ме види зна шта осећам или мислим, док се најмањи број особа мушког пола определио за ту опцију.
Табела 2в : Када имам проблем обраћам се


ученици/це
наставници/це
јавно мњење
а
22
5
5
б
37
6
8
в
7
5
4

clip_image012[4]

Већина испитаника из свих група наводи да проблеме најрадије решева са пријатељем. У овом питању значајних разлика, у одговорима у односу на пол у оквиру сваке групе, нема.


Табела 3в : Да ли мислиш да постоји пријатељство између особа супротног пола


ученици/це
наставници/це
јавно мњење
да
59
15
12
не
6
2
4

clip_image014[4]

Код овог питања нема разлика ни између група испитаника, нити у оквиру њих а везано за пол, већина сматра да су таква пријатељства могућа.

Табела 4в : Да ли се пријатељи могу стећи преко интернета


ученици/це
наставници/це
јавно мњење
да
25
7
8
не
39
10
8

clip_image016[4]
Пријатељства преко интернета могућа су за већину испитаника из свих група. Постоје незнатне разлике испитаника припадника супротних полова у оквиру група.
Табела 5в : Да ли по Вашем мишљењу постоји разлика између пријатељства на фејсбуку и непосредног дружења


ученици/це
наставници/це
јавно мњење
да
16
16
61
не
-
-
4

clip_image018[4]


На основу представљених резултата може се закључити да највећи број испитаних, представника различитих група, сматра да постоји разлика између пријатељства на фејсбуку и непосредног окружења.


Закључна разматрања

Анализа спроведе анкете показала нам је да значајније разлике у погледу ставова о пријатељству припадника различитих група испитаника нису уочене.Такође, разлике у ставовима припадника супротног пола, нема. Постоје сличности у образложењима која су испитаници давали на питања отвореног типа.
На основу анализе резултата може се закључити да је постављена хипотеза – - потврђена, односно да за испитанике пријатељство јесте вредност изнад других.


Анкету приредила : Тијана Батањски

Нема коментара: