Генералова радња- Пријатељство

понедељак, 21. мај 2012.

Анкета


Пол:   М         Ж
Година рођења: __________                                  


Анкета о пријатељству
1.      Пријатељ за мене представља:
            (заокружи највише три одговора)

а) особу у коју имам поверење
б) особу која ми пружа подршку
в) особу која ме разуме
г) особу која када ме види зна шта осећам или мислим
д) особу са којом се увек добро забавим
ђ) нешто друго (наведи свој пример)________________________
  

      2. Када имам проблем обраћам се:
а) родитељима
б) пријатељу
в) неком другом (наведи)____________________


3.      Да ли мислиш да постоји пријатељство између особа супротног пола?   

Да         Не (заокружи)


4.      Да ли се пријатељи могу стећи преко интернета?   

Да         Не (заокружи)    
Због чега?______________________________________________________


5.      Да ли по Вашем мишљењу постоји разлика између пријатељства на фејсбуку и непосредног дружења?

Да         Не (заокружи)
      Због чега?______________________________________________________

Нема коментара: